Edició i maquetació del llibre de les fotografies del making of de  Caïm i Abel