Dice que era un cura que sube al púlpito... para predicar... 

y para hablar del milagro de los panes y los peces.

Y en lugar de decir que 4.000 personas saciaron su hambre con 4 panes y 4 peces... se equivocó. Y dijo: 

- Hermanos 4 personas se comieron 4.000 panes y 4.000 peces. 

I salta un i diu:

- ¿Y no reventaron? 

- Cony, ahí está el milagro, hijo. Ahí está el milagro.

Acudit de l'Eugenio

EL MIRACLE DELS PANS I ELS PEIXOS

Aquest treball és un seguit de fotografies de la meva família al voltant d'una taula. Un dia algú va explicar l'acudit de l'Eugenio. Ens vam mirar tots i ens vam posar a riure molt fort.

Aquest treball és per ser vist en format llibre, un àlbum Hofman de la meva família.