top of page

Campanyes i retrats per a TIAM

TIÁM aposta fermament en l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) com una nova mirada cap a la persona usuària,

no partint del seus dèficits sinó centrant-nos en les capacitats i fortaleses.

cartells-cuida-TIAM-MAIL-96ppp-08.jpg
bottom of page