Fotografies pels cartells de

L'ÚLTIMA NIT DEL MÓN

de Llàtzer Garcia

Estrenada al juliol 2016

Sala Flyhard